Wij spreken: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Russisch, Surinaams, Hindoestaans, Arabisch en Perzisch

 

Algemeen

Algemene Voorwaarden

Doorgeven Adreswijziging      

Big Registratie

Veiligheid

 

 

 

Tandartspraktijk Medeco B.V.

Kruiskade 105 (op de hoek van de Karel Doormanstraat)

3012 GJ Rotterdam

info@tandartsmedeco.nl

Tel: 010 413 9580

KvK nummer: 52088626

Agb Code: 12-(0)95804

 

Openingstijden:

Ma - Vrij: 08:00 uur - 21:00 uur

Za - Zon: 10:00 uur - 17:00 uur

 

 

 

Over ons

Zorg

Missie

Het Team

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
De Rotterdamse Tandartsen Vereniging
Calibris erkend leerbedrijf

© 2014 Tandartspraktijk Medeco - Rotterdam I Privacy Statement I Cookieverklaring I Voorwaarden  I Werken Bij Tandartspraktijk Medeco

Omhoog

I Consultatie en diagnostiek (C)

 

a. Diagnostisch onderzoek 

C11 Periodieke controle € 20,01 

C13 Probleemgericht consult € 20,01 

 

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen 

C22 Schriftelijke medische anamnese € 20,01 

C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 94,77 

C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 26,33 

C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 52,65 

 

c. Toeslagen en diversen 

C80 Mondzorg aan huis € 15,80 

C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 42,12 

C85 Weekendbehandeling € 20,01 

C86 Avondbehandeling € 20,01 

C87 Nachtbehandeling € 20,01 

 

II Maken en/of beoordelen foto’s (X)  

 

X10 Kleine röntgenfoto € 14,74 

X21 Kaakoverzichtsfoto € 63,18 

X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 63,18

X24 Schedelfoto € 28,43 

X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 126,36 

X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 52,65 

 

III Preventieve mondzorg (M) 

 

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 11,80 

M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 11,80 

M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 11,80 

M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 23,69 

M32** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 15,80 

M10 Fluoridebehandeling, methode I € 26,33 

M20 Fluoridebehandeling, methode II € 21,06 

M61 * Mondbeschermer € 23,69 

 

IV Verdoving (A)

 

A15 Oppervlakte verdoving € 6,84 

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,16 

A20 Behandeling onder algehele narcose - kostprijs 

 

VI Vullingen (V) 

 

V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 32,64 

V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 45,81 

V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 56,34 

V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 74,77 

V91 Eénvlaksvulling composiet € 42,12 

V92 Tweevlaksvulling composiet € 55,28 

V93 Drievlaksvulling composiet € 65,81 

V94 Meervlaksvulling composiet € 84,24 

V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 63,18 

V30 Fissuurlak, eerste element € 23,69 

V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,16 

V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,27 

V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 10,53 

V70 * Parapulpaire stift € 10,53 

V80 * Wortelkanaalstift € 18,43 

V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 7,90 

 

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

 

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning 

E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 20,01 

E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 36,86 

E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 28,96

 

b. Wortelkanaalbehandeling 

 

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit 

E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 42,12 

 

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd 

E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 44,86 

E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 94,77 

E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 136,89 

E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 179,02 

E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 221,14 

E85 Elektronische lengtebepaling € 13,16 

E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 15,80 

E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 42,12 

 

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen 

E51 Verwijderen van kroon of brug € 31,59 

E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 26,33 

E53 Verwijderen van wortelstift € 36,86 

E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 26,33 

E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 26,33 

E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 36,86 

E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 26,33 

 

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 73,71 

E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 47,39 

E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 39,49 

E64 Afsluiting van open wortelpunt € 42,12 

 

Initiële wortelkanaalbehandeling 

E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 52,65 

E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 26,33 

 

Bleken 

E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 42,12 

E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 15,80 

E97 * Uitwendig bleken per kaak € 65,81 

E98 Materialen voor thuisbleken - Kostprijs 

 

Behandeling trauma-element 

E40 Directe pulpa-overkapping € 26,33 

E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 10,53 

E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 21,06 

E44 Verwijderen spalk € 5,27 

 

Aanbrengen rubberdam 

E45 Aanbrengen rubberdam € 10,53 

 

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen 

E31 Snij-/ hoektand € 105,30 

E32 Premolaar € 147,42 

E33 Molaar € 189,55 

E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 21,06 

E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 73,71 

E37 Kijkoperatie € 63,18 

 

Gebruik operatiemicroscoop 

E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 71,08 

 

Gebruiksklaar maken praktijkruimte 

E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 52,65 ( code wordt niet gebruikt in onze praktijk)

 

VIII Kronen en bruggen (R)

 

a. Inlays en kronen 

R08 * Eenvlaks composiet inlay € 63,18 

R09 * Tweevlaks composiet inlay € 121,10 

R10 * Drievlaks composiet inlay € 157,96 

R11 * Eenvlaksinlay € 94,77 

R12 * Tweevlaksinlay € 147,42 

R13 * Drievlaksinlay € 210,61 

R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 26,33 

R24 * Kroon € 231,67 

R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 63,18 

R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 52,65 R31 

Opbouw plastisch materiaal €31,59 

R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 52,65 

R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 105,30 

 

b. Brugwerk 

R40 * Eerste brugtussendeel € 157,96 

R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 78,98 

R46 * Brugverankering, per anker € 52,65 

R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 131,63 

R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 26,33 

R55 * Gipsslot met extra afdruk € 26,33 

R60 * Plakbrug zonder preparatie € 105,30 

R61 * Plakbrug met preparatie € 157,96 

R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 36,86 

R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 21,06 

 

c. Restauraties diversen 

R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 57,92 

R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 57,92 

R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 31,59 

R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 21,06 

R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 21,06 

R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 52,65 

R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 26,33 

R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 26,33

 

d. Schildje van keramiek of kunststof 

R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 63,18 

R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 105,30 

 

e. Temporaire voorzieningen 

R80 * Temporaire, eerste voorziening € 26,33 

R85 * Temporaire, volgende voorziening € 10,53 

R90 * Gedeeltelijk voltooid werk naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren. 

 

X Chirurgische ingrepen (H)

 

a. Onderdeel A 

H11 Trekken tand of kies € 39,49 

H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 29,48 

H21 Kosten hechtmateriaal € 5,68 

H26 Hechten weke delen € 57,92 

H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 52,65 

H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 15,80 

 

b. Onderdeel B 

H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 52,65 

H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 63,18 

H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 47,39 

H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 31,59 

 

Wortelpuntoperatie per tandwortel 

H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 63,18 

H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 84,24 

H44 Primaire antrumsluiting € 57,92 

H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 73,71 

 

Cyste-operatie 

H60 Marsupialisatie € 73,71 

H65 Primaire sluiting € 142,16 

 

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen 

H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 73,71 

H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 142,16 

H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 100,04 

H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 168,49

 

XI Kunstgebitten (P)

 

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 31,59 

P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 26,33 

P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 52,65 

P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 78,98 

P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 157,96 

P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 57,92 

P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 15,80 

P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 215,87 

P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 294,85 

P31 * Wortelkap met stift € 131,63 

P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 78,98

P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 52,65 

P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,16 

P45 * Noodkunstgebit € 105,30 

 

a. Volledig kunstgebit 

P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 157,96 

P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 210,61 

P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 342,24 

 

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit 

P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 26,33 

P14 Individuele afdruk met randopbouw € 57,92 

P37 Frontopstelling in aparte zitting € 31,59 

P27 Reoccluderen € 52,65 

P28 Naregistratie en remounten € 52,65 

P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 57,92 

P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 78,98 

P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 26,33 

P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 26,33 

P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 31,59 

 

Overige 

P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 42,12 

P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 36,86 

P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 36,86 

P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 78,98 

P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 52,65 

P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 78,98 

P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage € 147,42 

P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 15,80 

P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 42,12 

P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 36,86 

P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 36,86 

P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 78,98 

P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 52,65 

P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 78,98 

P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 15,80 

P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 42,12 

P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 42,12 

P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 42,12 

 

XII Tandvleesbehandelingen (T)

 

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen 

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 139,53 

T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 152,69 

T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 28,43 

T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 21,06 

T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 81,61 

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 94,77 

T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 42,12 

T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 73,71 

T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 55,28 

T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 106,36 

T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 80,03 

T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 141,63 

T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 106,36 

T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 139,53 

T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 152,69 

 

Parodontale chirurgie 

T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 171,12 

T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 263,26 

T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 315,91 

T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 52,65 

T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 141,63 

T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 136,89 

T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 65,81 

 

b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) 

 

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a 

T80 Tandvleestransplantaat € 113,20 

T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 92,14 

T82 Tandvleescorrectie, per element € 50,02 

T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 131,63 

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen) 

T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 315,91 

T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 105,30 

T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 171,12 

 

Parodontale kroonverlengingsprocedure 

T87 Kroonverlenging per element € 171,12 

T88 Kroonverlenging per sextant € 315,91 

 

Directe postoperatieve zorg 

T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 52,65 

T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 141,63 

 

Diversen 

T91 Pocketregistratie € 31,59 

T92 Parodontiumregistratie € 63,18 

T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 36,86 

T94 Behandeling tandvleesabces € 71,08 

T57 * Toepassing lokaal medicament € 56,86 

T95 * (Draad)Spalk € 21,06 

T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 52,65 

* Bij deze behandelingen kunnen techniek en/of materiaalkosten in rekening worden gebracht. Het totale bedrag staat (ongeveer) op de begroting. 

 

Bij Tandartspraktijk Medeco proberen wij ons bezig te houden met het leveren van de beste zorg voor onze patiënten en daarom willen wij ons niet graag bezighouden met veel administratief werk. Hierdoor hebben wij het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerkingen van de betalingen uitbesteed aan infomedicsU heeft dan 6 weken om de factuur te betalen en indien nodig zijn er ook financieringsmogelijkheden om de betalingstermijn te verlegen. Hierbij is de maximale aflossingstermijn 6 maanden.

 

Wij geven het liefst een factuur, maar soms is het toch noodzakelijk om een behandeling direct te betalen.

Dit kan contant, maar wij hebben ook een pinapparaat, waardoor u dus ook kan pinnen.

Dit zal vooral gebeuren bij uw eerste afspraak en als u geen verzekering heeft. 

 

Hieronder treft uw de nieuwe tarieven voor de tandheelkundige zorg aan die gelden vanaf 1 juli 2015.

De tarieven zijn gemiddeld met meer dan 5% omlaag gegaan, wat voor u als patiënt erg gunstig is. 

 

 

Sinds 2012 is de tandartsrekening opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden.

Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Bij elke code hoort een apart tarief.

Bij een behandeling die uiteindelijk hoger uitvalt dan €250 kunnen wij u altijd eerst een begroting geven. 

 

Heeft u algemene vragen over uw rekening, neemt u dan voor meer informatie contact op met Infomedics via de onderstaande gegevens.

 

Telefoon algemene vragen:                    Servicedesk Debiteuren

Voor facturen met eindcijfer 11:             0900 – 777 777 1

Voor facturen met eindcijfer 21 / 31:      0900 – 463 66 33

Opbouw van de Rekening en Vragen

Facturen

Contant betalen of pinnen

Betalingen

Tarieven